DNB krijgt nieuwe directeur monetaire zaken

DEN HAAG (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) draagt Olaf Sleijpen voor als nieuw directielid van De Nederlandsche Bank (DNB). Die krijgt de portefeuille monetaire zaken onder zijn hoede. Sleijpen vervangt Job Swank, die voor langere tijd is uitgeschakeld door een hersenbloeding.

Sleijpen is nu nog als divisiedirecteur bij DNB belast met het toezicht op verzekeraars. Daarnaast is hij hoogleraar Europees economisch beleid aan de Universiteit Maastricht. Voor hij bij DNB aan de slag ging, bekleedde hij topfuncties in onder meer de pensioensector. Ook was hij adviseur van Wim Duisenberg toen die president was van de Europese Centrale Bank (ECB).

"Het is verdrietig dat Job Swank nog ziek is en dat onduidelijk is hoelang zijn herstel nog zal duren", aldus DNB-president Klaas Knot. "Met Olaf Sleijpen krijgen we er in onze directie iemand bij met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van monetaire en economische vraagstukken."

Die deskundigheid moet wel beloond worden, vindt ook het kabinet. Op verzoek van de raad van commissarissen van DNB wordt daarom een uitzondering gemaakt op de Wet normering topinkomens (WNT), die bepaalt dat topbestuurders in de publieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister.