DNB verwerkt minder bankbiljetten door coronacrisis

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) verwerkt door het uitbreken van de coronacrisis veel minder bankbiljetten dan normaal. De inname van biljetten is zo sterk gedaald dat DNB voor het eerst meer biljetten uitgeeft dan inneemt. Dat hangt waarschijnlijk samen met het stilgevallen toerisme, de sluiting van winkels en het oppotten van contant geld, aldus DNB.

De netto-uitgifte van bankbiljetten door DNB was sinds 2003 negatief: elk jaar ontving de centrale bank meer biljetten van de banken terug dan zij via de banken in circulatie brengt. Dit komt doordat biljetten die in andere eurolanden in omloop zijn gebracht in Nederland via de banken bij DNB worden afgestort. Maar vorig jaar is deze trend doorbroken en heeft DNB meer biljetten uitgegeven dan ontvangen. De ontvangsten namen veel sterker af (min 25 procent) dan de uitgifte (min 10 procent).

Toeristisch en zakelijk verkeer naar Nederland zorgen doorgaans voor een netto-instroom van eurobankbiljetten. Toeristen nemen vaak contant geld mee. Door corona nam het aantal buitenlandse toeristen met 65 procent af. Daarmee is ook de instroom van bankbiljetten grotendeels gestagneerd. Dat effect was vooral goed zichtbaar in Amsterdam, de regio met de meeste toeristen.

Contactloos betalen

Verder wijst DNB op het feit dat in winkels veel meer contactloos wordt betaald, met dus als gevolg dat winkeliers minder biljetten bij de bank afstortten. Daar kwamen nog de winkelsluitingen bovenop, waardoor ook minder cash naar de bank werd gebracht door winkeliers.

Daarnaast zegt DNB dat ook meer cash werd opgepot. Zo waren er consumenten die om hygiënische redenen tijdelijk geen gebruik meer wilden maken van contant geld, al is het gebruik volgens DNB veilig. Ook konden consumenten minder makkelijk met contant geld betalen toen veel winkels moesten sluiten, geen cash meer accepteerden of het gebruik ervan actief ontmoedigden.

De centrale bank verwacht dat zodra het toerisme weer op gang komt en de huidige beperkingen bij winkels en horeca worden opgeheven, het oppotten van contant geld zal afnemen en er jaarlijks weer meer biljetten bij DNB zullen binnenkomen dan er worden uitgegeven. Overigens wordt wel verwacht dat die volumes lager zullen blijven dan voor corona, omdat het gebruik van contant geld aan de kassa niet volledig zal herstellen.