Door vele ziekenhuisopnames staan 14 regio’s op ‘zeer ernstig’

DEN HAAG (ANP) - In 14 van de 25 veiligheidsregio's geldt het hoogste risiconiveau voor de uitbraak van het coronavirus. De situatie is er 'zeer ernstig'. Dat komt door het hoge aantal ziekenhuisopnames. Als alleen het aantal positieve testen had geteld, zou de toestand nergens zeer ernstig zijn geweest.

De overheid stelt de risiconiveaus elke woensdag vast op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. Er zijn vier niveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.

Risiconiveau 'zeer ernstig' geldt in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Brabant-Zuidoost, Groningen, Twente, Flevoland, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Hollands Midden, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Limburg.

Ernstig

Negen regio's staan een stapje lager, op ernstig. Dat zijn Friesland, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord-Holland Noord, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Limburg-Noord. Zeeland ging in één klap van zeer ernstig terug naar zorgelijk. De andere provincie op het een na laagste niveau is Drenthe. Nergens geldt het laagste risiconiveau, waakzaam.

De kaart wordt volgende week woensdag opnieuw uitgerekend.