Dordrecht verbiedt voor zondag aangekondigd protest

DORDRECHT (ANP) - Een protest dat voor zondag is aangekondigd door de groep Dordrecht in Verzet is door de stad verboden. De groep wilde demonstreren tegen de spoedwet die momenteel in ontwikkeling is en tegen de 1,5 metersamenleving.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Dordrecht is het een weloverwogen besluit geweest om de demonstratie te verbieden. "De openbare orde, veiligheid en gezondheid zou in het gedrang komen als de demonstratie in de aangeboden vorm door zou gaan zondag", zegt hij.

De organisatie was volgens de zegsman niet voorbereid op grote aantallen en de verwachte opkomst varieerde van 250 mensen tot meerdere duizenden. "Het besluit is vanzelfsprekend niet genomen op basis van het onderwerp. Dat is totaal irrelevant."

Dordrecht in Verzet wilde demonstreren in het Weizigtpark. De groep meldt op Facebook: "Demonstratie is ons grondrecht en wij zullen er werk van maken om op korte termijn een nieuwe demonstratie op poten te zetten."