Drinkwaterbedrijven alert op winnen lithium in Duitsland

NIEUWEGEIN (ANP) - In Duitsland zijn er vergevorderde plannen om lithium te gaan winnen uit de diepe ondergrond tussen Karlsruhe en Basel. Nederlandse drinkwaterbedrijven houden die plannen scherp in de gaten, want de lithiumwinning mag niet leiden tot hogere concentraties van het metaal in het water van de Rijn. In Nederland drinken ongeveer vijf miljoen mensen water uit de kraan dat is gemaakt van Rijnwater.

Volgens het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die oppervlaktewater gebruiken, RIWA-Rijn, is een geringe hoeveelheid lithium in het water toegestaan. Dat is logisch, want lithium is een veelgebruikt medicijn tegen bipolaire stoornissen en depressies en komt dus al via de gebruikers in het water terecht. Lithium wordt ook gebruikt voor de batterij van elektrische auto's. In de diepe ondergrond in Duitsland ligt de grootste lithiumbron van Europa, goed om 400 miljoen auto's van een batterij te voorzien. Maar het winnen, transporteren en verwerken van lithium in Duitsland mag niet meer vervuiling veroorzaken, aldus RIWA-Rijn.

RIWA-Rijn wil dat er strengere eisen komen voor het lozen van ongewenste stoffen die niet of nauwelijks afbreken. In 2020 zijn weer hogere concentraties van dergelijke stoffen in de Rijn aangetroffen, staat in het jaarrapport van de drinkwaterbedrijven. Het gaat dan met name om resten van geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, industriële stoffen en hun afbraakproducten. Veel van deze stoffen blijven voor altijd in het milieu zitten. De drinkwaterbedrijven hebben de grootste moeite om er veilig en betrouwbaar drinkwater van te maken. Vooral langs de Rijn buiten Nederland wordt nog te veel geloosd, aldus RIWA-Rijn.