Energieconcerns akkoord met standaard voor duurzame rapportage

LONDEN (ANP/AFP) - Verschillende grote energieconcerns gaan op eenzelfde manier rapporteren over hun vooruitgang bij het terugbrengen van schadelijke uitstoot. Onder meer Shell, BP, Repsol en TotalEnergies, hebben zich achter de nieuwe gemeenschappelijke aanpak geschaard, nadat daar om was gevraagd door grote investeerders.

Volgens lobbygroep IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) maakt het gelijktrekken van de rapportages de plannen om de uitstoot stapsgewijs naar nul te brengen meetbaar voor beleggers. Om beleggers in staat te stellen hun rol te spelen, moeten verschillende bedrijfsstrategieën op een "zinvolle manier" met elkaar vergeleken kunnen worden, klinkt het. Tegelijkertijd erkent de lobbygroep dat er geen standaardaanpak bestaat. Het ontwikkelen van deze Net Zero Standard voor de olie- en gassector moet daarbij helpen het doel te bereiken.

"De afgelopen achttien maanden heeft een aantal leiders binnen de olie- en gassector hun klimaatambities aangescherpt, waarbij velen suggereren dat hun doelstellingen in overeenstemming zijn met netto nul", zei Stephanie Pfeifer, die aan het hoofd staat van de IIGCC. "Uit analyse blijkt echter dat er voor velen nog werk aan de winkel is om op schema te komen om in 2050 netto nul te bereiken en te voldoen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs."

In dat akkoord is afgesproken dat de wereldwijde temperatuurstijging tegen het midden van de eeuw onder de 2 graden Celsius blijft. Idealiter blijft de opwarming dichter bij de 1,5 graden. Producenten van fossiele brandstoffen beloofden ook hun steentje bij te dragen om dat doel te bereiken.

Energieconcerns hopen hun eigen streefcijfers voor een koolstofuitstoot van nul te halen dankzij een verwachte daling van de olie- en gasproductie. Daartegenover zal de productie van schonere en duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie moeten toenemen.