Europese verkeersveiligheidsraad teleurgesteld over Nederland

BRUSSEL (ANP) - Van de Europese landen was het aantal verkeersdoden vorig jaar alleen in Nederland, Malta en het Verenigd Koninkrijk hoger dan in 2010. De wegen in deze drie EU-landen blijven tot de verkeersveiligste horen in Europa, maar de vooruitgang wat betreft het aantal slachtoffers was de afgelopen negen jaar teleurstellend, schrijft de Europese Raad voor Verkeersveiligheid (ETSC) in een analyse.

Gemiddeld daalde het aantal verkeersdoden in de EU in deze periode met bijna 24 procent tot ongeveer 22.800. De drie Baltische staten, Griekenland en Portugal lieten de grootste afname noteren. Estland krijgt dit jaar de award voor verkeersveiligheid van de organisatie. Dat land telt nu ongeveer net zo veel verkeersdoden per miljoen inwoners als Nederland (34), volgens de ETSC een opmerkelijke prestatie. Het EU-gemiddelde in 2019 was 51 verkeersdoden per miljoen inwoners.

Vorig jaar eisten verkeersongevallen in Nederland volgens het CBS 661 levens, zeventien minder dan in 2018. In 2010 waren het er 640. Het aantal zwaargewonden door verkeersongevallen was in 2018 ongeveer 14 procent hoger dan in 2010.

De ETSC maakt ook melding van een slechts bescheiden afname van het aantal verkeersdoden in Frankrijk, Duitsland en Zweden. Bulgarije en Roemenië staan al jaren te boek als landen waar relatief veel verkeersdoden vallen en zij slagen er vooralsnog niet in de achterstand in te halen.

De EU en haar lidstaten hebben zich tot doel gesteld het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren. Dat doel wordt, ondanks de forse dalingen van het aantal slachtoffers vanwege de reductie van het verkeer door de coronalockdowns, vrijwel zeker niet gehaald, stelt de ETSC vast.

ETSC-directeur Antonio Avenoso signaleert dat mensen in coronatijd veel meer zijn gaan lopen en fietsen. Hij waarschuwt dat "als we gewoon terugkeren naar business as usual na de crisis, de resultaten zelfs veel slechter dan daarvoor kunnen zijn". Hij ziet donkere wolken in de grote aantallen snelheidsovertredingen door automobilisten na het opheffen van lockdowns.

Avenoso put hoop uit nieuwe EU-wetgeving die hogere veiligheidseisen stelt aan voertuigen en infrastructuur. "Maar veel zal afhangen van de gedetailleerde technische standaarden die nu worden uitgewerkt." De ETSC is vooral bezorgd over hoe dat gaat uitpakken voor de "intelligente snelheidsassistent" in nieuwe auto’s en beter zicht voor vrachtwagenchauffeurs. De organisatie wijst op het risico van afzwakking van de vereisten door druk van de auto-industrie.