‘Examen- en tentamenkandidaten uitzonderen van avondklok’

DEN HAAG (ANP) - Onderwijsorganisaties ISO, LSVb, JOB, MBO-raad, VH en VSNU vragen de Tweede Kamer om bij de avondklok een uitzondering te maken voor studenten die in de avonduren na een examen of tentamen naar huis moeten reizen.

Veel (praktijk-) examens, tentamens en practica vinden nu weliswaar online plaats, maar als dat niet kan worden tentamens en examens zoveel mogelijk over de dag en dus ook over de avond gespreid.

"De avonduren zijn daarbij vanwege de beperkende maatregelen van 1,5 meter en de beperkingen in het openbaar vervoer hard nodig. De examens en tentamens die nu in de avond gepland staan, kunnen niet op een andere manier afgenomen worden. Daarnaast zijn er studenten die thuis niet in de gelegenheid zijn een digitaal tentamen te maken", aldus de onderwijsclubs.

Ze willen dan ook dat studenten voorzien van een bewijs van inschrijving van het examen of tentamen en identiteitsbewijs van de avondklok worden uitgezonderd.