Excuses staatssecretaris aan klokkenluider toeslagenschandaal

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Alexandra van Buffelen (Toeslagen) heeft excuses aangeboden aan oud-ambtenaar van de Belastingdienst Pierre Niessen, die jarenlang tevergeefs aandacht vroeg voor misstanden bij de afhandeling van bezwaarschriften in de toeslagenaffaire. De dienst is niet goed met die meldingen omgegaan, erkent zij.

Van Huffelen sprak Niessen vorige maand. "Ik heb hem in het gesprek aangegeven dat ik zeer dankbaar ben dat hij zijn meldingen heeft gedaan en vooral voor zijn vasthoudendheid om deze aan te kaarten voor en nadat hij gepensioneerd was", schrijft zij aan de Tweede Kamer,

Extern onderzoek door adviesbureau KPMG heeft uitgewezen dat Niessen bij vijf van de zes meldingen van misstanden "volledig gelijk" had. Het ging daarbij onder meer om het niet naleven van wet- en regelgeving bij de behandeling van bezwaren van ouders tegen bijvoorbeeld verlaging of terugvordering van hun kinderopvangtoeslag.

Formeel

Niessen wees er eveneens terecht op dat de Belastingdienst als werkgever niet goed is omgegaan met zijn meldingen. "Dit is niet goed geweest. Er had eerder diepgravender naar zijn meldingen moeten worden gekeken", aldus Van Huffelen. "Ik heb daar mijn excuses voor gemaakt en dit zal ook formeel vastgelegd worden."

Verder is met de oud-ambtenaar afgesproken dat zijn ervaringen gebruikt zullen worden bij het traject dat moet leiden tot een cultuurverandering bij de Belastingdienst en Toeslagen. Het moet de normale gang van zaken worden dat dergelijke meldingen serieus worden genomen.

Uitbetalingen op koers

Van Huffelen meldt verder dat de uitbetaling van 30.000 euro compensatie aan de nu bekende slachtoffers van de toeslagenaffaire, nog altijd op koers ligt om voor de beloofde datum van 1 mei te zijn afgerond. In totaal komen zo'n 25.000 ouders in aanmerking voor dat bedrag.

Het kabinet heeft daarnaast beloofd alle schulden van deze ouders bij de overheid kwijt te schelden. Daarmee is de komende vier jaar in totaal nog eens 750 miljoen euro gemoeid. Met private schuldeisers wordt nog gesproken over kwijtschelding. Doel is de gedupeerden echt met "een schone lei" te laten beginnen.