Experts tegen groen EU-label voor gas en kernenergie

BRUSSEL (ANP) - Gas en kernenergie zijn niet duurzaam of groen, stelt een belangrijke groep experts in een rapport voor de Europese Commissie. Daarmee keert het zogeheten Platform voor Duurzame Financiering zich tegen voorstellen van de commissie, die de twee energiebronnen onder bepaalde voorwaarden als groene investeringen wil aanmerken in een Europees classificatiesysteem voor financiële producten. De commissie had zelf om advies van de deskundigen gevraagd.

De classificatie is van belang voor beleggers en investeerders, zodat zij hun geld in duurzame projecten kunnen steken en zo bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot. De groene taxonomie, zoals het classificatiesysteem heet, moet ook voorkomen dat financiële producten worden aangeboden die eigenlijk helemaal niet zo duurzaam zijn als de verkoper wil doen geloven. Dit staat bekend als ‘groenwassen’.

Volgens het platform, bestaande uit deskundigen van banken, bedrijven en maatschappelijke organisaties, is gas niet groen en zullen ook nieuwe, schonere gasgestookte installaties dat niet worden. De experts zijn er ook geen voorstander van om gas tijdelijk een groen label te geven zoals de commissie voorstelt, namelijk als het wordt gebruikt in plaats van steenkool, dat nog veel vervuilender is en de komende jaren moet verdwijnen als energiebron in de EU. Ook bij het opnemen van kernenergie in de ‘groene investeringengids’ zet het platform vraagtekens. De risico's bij het opslaan van nucleair afval zijn de afgelopen decennia niet opgelost, stelt het.

Volgens een woordvoerder van de Europese Commissie zal het rapport nu eerst geanalyseerd worden en komt het dagelijks EU-bestuur "zo snel als mogelijk" met een besluit over gas en kernenergie.