FDF-voorman: gedwongen opkoop is een ‘absolute no-go’

DEN HAAG (ANP) - Het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes om gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden is voor boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) onacceptabel. "Gedwongen opkoop van piekbelasters is een absolute no-go voor ons", zegt Mark van den Oever, voorman van FDF. Hij reageert op een uitgelekt advies van Remkes, dat later op woensdag wordt gepresenteerd.

"Het is nu te vroeg om hierover te oordelen, maar wij hebben wel alvast besloten om iedereen bij elkaar te roepen vanavond. Het wordt een grote vergadering. Dan trekken we een conclusie en ontwikkelen we een plan de campagne", zegt de FDF-voorman. "Maar we weten het nog niet officieel dus we wachten eerst af waar Remkes mee komt."

Het kabinet ging tot dusver nog uit van vrijwilligheid. Voor ondernemers die gedwongen worden te stoppen moeten er volgens Remkes wel nette regelingen komen. Volgens het uitgelekte advies moet het kabinet wat Remkes betreft niet nu al tornen aan een van de voornaamste doelstellingen van het stikstofbeleid, een halvering van de uitstoot in 2030. Wel moet gaandeweg gekeken worden of dit doel op iedere plek in het land haalbaar is.

Van den Oever gaf dinsdag aan dat de kans groot is dat boeren weer actie gaan voeren als de bevindingen van Remkes tegenvallen.