Fors meer omzet voor groothandels in derde kwartaal

DEN HAAG (ANP) - Groothandels en handelsbemiddelingsbedrijven hebben in het derde kwartaal van dit jaar bijna 17 procent meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar geleden. Wel is het vertrouwen van ondernemers in de sector wat gedaald, waarbij ze ook negatiever zijn over de te verwachten export, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met name groothandelaren in olie en steenkool zagen hun inkomsten flink stijgen, geholpen ook door de prijsstijgingen. Op jaarbasis ging het om een plus van 61 procent. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019, voor de crisis, lag de omzet nagenoeg gelijk. De groothandels in landbouwproducten zetten op jaarbasis 18 procent meer om. Verder stegen ook de opbrengsten van groothandelaren in industriemachines, niet-levensmiddelen, ICT-apparatuur en voedingsmiddelen.

Het aantal faillissementen lag, met dertig in het derde kwartaal, andermaal lager. Het was het vijfde kwartaal op rij dat het aantal bankroeten in de sector groothandels en bemiddelingsbedrijven daalde. In de kwartalen voorafgaand aan de crisis ging het in doorsnee om negentig faillissementen per kwartaal. Vermoedelijk speelt de coronasteun vanuit de overheid een rol.

Het vertrouwen van ondernemers in de sector nam in de meetperiode licht af. Evengoed ligt het vertrouwen volgens het CBS nog relatief hoog in vergelijking met de eerste zes maanden van dit jaar. Verder nam het optimisme over de export wat af. Zowel het oordeel over de buitenlandse omzet als de verwachtingen voor de buitenlandse orderontvangst verslechterden, maar bleven positief, aldus het statistiekbureau.