Franse hof wijst beperking tot dertig kerkgangers per dienst af

PARIJS (ANP) - De Franse Staatsraad, een belangrijke adviesraad van de regering en hoogste administratieve rechter, vindt dat de beperking van het aantal kerkgangers tot dertig personen per dienst niet proportioneel is gezien de risico's op coronabesmettingen. De raad vindt het een overdreven en onwettige maatregel. Het is volgens de magistraten "een ernstige en illegale aanslag op de vrijheid van godsdienst".

De voorgestelde beperking is een buitenproportionele maatregel om de volksgezondheid te beschermen en daarom moet de regering van premier Jean Castex binnen drie dagen met een beter voorstel komen.

De raad moet door de regering worden geraadpleegd bij onder meer het uitvaardigen van wettelijke maatregelen. De raad is daarnaast ook de hoogste administratieve rechter in het land. De Franse bisschoppenconferentie had zich tot de rechter gewend omdat die de beperkingen die de regering oplegt "niet noodzakelijk, buitenproportioneel en discriminerend" vindt.