Fransen staken en betogen weer tegen pensioenhervorming

PARIJS (ANP) - In Frankrijk zijn er dinsdag opnieuw op nationaal niveau stakingen en protesten tegen de voorgestelde verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar en andere aanpassingen van het gecompliceerde pensioenstelsel. Mensen moeten ook langer hebben gewerkt voor ze voor hun 67e aanspraak op een volledig pensioen kunnen maken. Volgens de regering zijn de hervormingen noodzakelijk, omdat mensen langer moeten werken nu ze over het algemeen ouder worden dan voorheen. De werkenden betalen de pensioenen van steeds meer gepensioneerden.

De vakbonden hebben hierover al eerder acties georganiseerd met als grootste de landelijke stakingsdag van 19 januari. Toen betoogden tussen 1 en 1,5 miljoen mensen tegen de hervormingsplannen. Dinsdag worden ook veel stakingen en betogers verwacht. De grootste protestmars is weer in de hoofdstad Parijs en begint om 14.00 uur op het Place d'Italie.

De regering heeft de plannen maandag aan het parlement voorgelegd en heeft beklemtoond dat er niet gediscussieerd kan worden over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. De regering van president Macron en van premier Borne heeft geen meerderheid meer in de Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering. De grote oppositiepartij De Republikeinen lijkt de plannen goed gezind. De linksradicale coalitie Nupes verwerpt ze, net als onder meer het Rassemblement National, fel en heeft talrijke amendementen ingediend.

Franse regeringen worstelen al decennia met de pensioenhervorming en de protesten tegen hun plannen om het dure en ingewikkelde, per beroepsgroep opgebouwde stelsel te veranderen. Macron heeft vooral vanwege felle protesten in 2020 een hervormingsplan in een la laten verdwijnen. Eind 1995 werd het land drie weken lang lamgelegd door talrijke betogingen tegen de toenmalige plannen om het pensioenstelsel te hervormen. Toen waren er op 12 december volgens de bonden 2 miljoen betogers in Parijs. Volgens de regering waren het er 1 miljoen. Drie dagen later trok de regering de voorgestelde pensioenhervorming in.