Gaswinning Groningen dit jaar nog lager dan gedacht

DEN HAAG (ANP) - De gaswinning uit het Groninger gasveld kan nog dit jaar verder omlaag dan gedacht. De winning ligt al lager dan het niveau dat volgens toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) niet overschreden moet worden om het veilig te houden.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) meldt dat dit gasjaar (van oktober 2019 tot en met september 2020) de gaswinning verder omlaag kan naar 10 miljard kubieke meter. Hij ging tot dusver uit van 11,8 miljard kuub.

De toevoeging van stikstof aan buitenlands gas, waardoor dit ook door Nederlandse consumenten gebruikt kan worden, blijft een belangrijke manier om de behoefte aan Gronings gas te verminderen. Ook de uiterst zachte winter heeft ervoor gezorgd dat we minder gas nodig hadden.

Andere manieren

Wiebes belooft te blijven zoeken naar andere manieren om de gaswinning te verminderen. Vorig jaar meldde de minister dat de gaskraan bij normale temperaturen al in 2022 dicht kan in plaats van in 2030, zoals eerst gedacht.

Volgend gasjaar (oktober 2020 tot en met september 2021) zal 9,3 miljard kuub nodig zijn. Het jaar erna daalt de winning naar 3 miljard kubieke meter.

Ontmanteling begonnen

Daarna gaat de gaskraan dicht, al kan die in een heel strenge winter weer een klein beetje worden opengedraaid. Vanaf halverwege 2022 blijven er nog een paar winningsinstallaties in gereedheid om zo nodig te worden herstart. Maar ook in een koud jaar hoeft er hooguit een half miljard kuub gas te worden opgepompt.

De ontmanteling van de eerste winningsinstallaties is al begonnen, schrijft Wiebes aan de Kamer.