‘Geef ook dokters een bonus’

UTRECHT (ANP) - De landelijke vereniging van artsen in dienstverband LAD vindt dat ook arts-assistenten, specialisten ouderengeneeskunde en "vele andere artsen die keihard hebben gewerkt" in aanmerking moeten komen voor een coronabonus. Dat zegt de voorzitter, Suzanne Booij, op de site van de club.

Afgelopen week werd bekend dat de overheid bonussen van 1000 euro netto uitdeelt aan verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg, als waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

"Ik juich het toe dat verpleegkundigen een bonus krijgen, maar vergeet niet dat ook artsen keihard hebben gewerkt in deze crisis. En dan doel ik niet alleen op huisartsen, artsen Maatschappij + Gezondheid, specialisten ouderengeneeskunde en basisartsen in ziekenhuizen, maar ook op aios en anios die ineens op een corona-afdeling kwamen te werken en dat met volle overgave hebben gedaan", zegt ze. Een aios is een arts-assistent in opleiding tot specialist, een anios is ook arts, maar hij is niet in opleiding tot specialist.

Overuren

"En wat te denken van de coassistenten, die zich na het stopzetten van hun coschappen massaal hebben gemeld bij zorginstellingen?", vervolgt Booij.

"Artsen hebben heel veel overuren gemaakt de afgelopen maanden",aldus Booij. Ze vindt het belangrijk dat ze die overuren ook kunnen compenseren in tijd "zeker omdat we niet weten hoe lang deze crisis nog aanhoudt."