Geen asielzoekers meer in tenten of op stoelen in Ter Apel

TER APEL (ANP) - Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft in de nacht van zaterdag op zondag geen enkele asielzoeker de nacht hoeven doorbrengen in de sportzaal, in een tent of op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat kwam doordat er minder nieuwe instroom was, maar ook doordat er op verschillende locaties in het land (nood)opvangplekken beschikbaar zijn gekomen, vertelt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al lange tijd overvol, omdat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Asielzoekers in Ter Apel moesten daardoor de afgelopen tijd geregeld noodgedwongen in tenten slapen van het Rode Kruis of op stoelen in wachtruimtes van de IND.

Zaterdag werd onder meer bekend dat Geleen (Limburg) tot 21 juli asielzoekers overneemt van Ter Apel. In totaal kwamen zaterdag zeker vierhonderd (nood)opvangplekken beschikbaar, aldus de COA-zegsman. Wat dit betekent voor de nacht van zondag op maandag, is zondag aan het begin van de middag nog onduidelijk. "Daar durf ik me nu niet over uit te spreken. We hebben nog de hele dag voor ons."

Overleg

Of de (nood)opvangplekken voor de komende tijd voor voldoende lucht zorgen, is ook nog onbekend. "Dat is afhankelijk van zoveel factoren", aldus de zegsman. Hij wijst er daarbij op dat maandag een nieuwe fase ingaat. Vrijdag kondigde het kabinet aan dat er een crisisaanpak komt voor de vastgelopen asielopvang. Ook zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) dat de veiligheidsregio's voor de komende dagen zo'n driehonderd extra opvangplekken hebben toegezegd.

Maandag moet Van der Burg een plan overleggen om de komende drie maanden te zorgen voor genoeg opvangplekken. De ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) moeten zorgen dat er voldoende plekken komen voor zogenoemde statushouders, mensen die de asielprocedure doorlopen hebben en in Nederland mogen blijven. Ook dat plan moet er maandag liggen.

"We hebben er vertrouwen in dat de ingezette koers zal werken", aldus de woordvoerder van het COA. Maar het is geen structurele oplossing, geeft hij ook aan. Die zou er zijn als asielzoekers die de benodigde vergunningen hebben, kunnen doorstromen naar gemeenten waar ze onderdak krijgen, waardoor mensen die in Ter Apel wachten op een plek in een asielzoekerscentrum daar ook echt naartoe kunnen, zegt hij.