Geen EU-onderzoek naar fraude in pulsvisserij

BRUSSEL (ANP) - Er komt geen onderzoek naar fraude in de Nederlandse pulsvisserijsector. Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft dat besloten na een vooronderzoek naar subsidiemisbruik naar aanleiding van klachten van 23 vis- en milieuorganisaties.

,,We hebben na een analyse besloten geen onderzoek te openen, omdat er geen vermoedens van fraude of onregelmatigheden zijn die zo’n onderzoek rechtvaardigen’’, zegt een woordvoerder van het OLAF. Nieuwe informatie kan echter altijd aanleiding zijn om een zaak alsnog onder de loep te nemen, aldus het antifraudebureau.

De organisaties uit Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland trokken in juni aan de bel. De fraude was volgens hen gepleegd nadat Nederlandse vissers in 2007 toestemming hadden gekregen voor wetenschappelijk onderzoek naar de nieuwe vismethode. Daarbij worden vissen met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven. Onder het mom van het onderzoek zouden de vissers het geld echter hebben aangewend voor commerciële visvangst.

De pulsvissector wordt bedreigd door een mogelijk Europees totaalverbod op de methode, sinds het Europees Parlement een jaar geleden daarvoor stemde.