Geen verscherpt toezicht meer op tappen data door AIVD en MIVD

DEN HAAG (ANP) - De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is gestopt met het verscherpt toezicht houden op het grootschalig onderscheppen van internetverkeer. Volgens de commissie hebben de inlichtingendiensten AIVD en MIVD de afgelopen tijd onder meer hun interne controle verbeterd.

Het verscherpte toezicht werd een jaar geleden ingesteld. Uit onderzoek over de periode tussen 1 mei 2018 en 21 maart 2021 bleek namelijk dat bij de zogeheten kabelinterceptie er "onvoldoende invulling" werd gegeven aan de wettelijke zorgplicht. Die plicht houdt onder meer in dat de manier waarop de inlichtingendiensten de onderschepte gegevens verwerken voortdurend gecontroleerd wordt en dat een en ander volgens de wettelijke regels verloopt.

Het verscherpte toezicht is nu niet meer nodig, aldus de CTIVD, ook omdat de inlichtingendiensten een aantal toezeggingen hebben gedaan. Zo zal uitbreiding van kabelinterceptie stapsgewijs plaatsvinden en elke nieuwe uitbreiding komt er pas als er aan "de daarvoor benodigde randvoorwaarden, inclusief de zorgplichtaspecten" is voldaan.

De introductie van kabelinterceptie was een belangrijk onderdeel van de in 2018 ingevoerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de ‘sleepwet’ genoemd. Het op grote schaal tappen van internetverkeer heeft tot veel discussie geleid, vanwege de grote inbreuk op de privacy van burgers. Dit was mede aanleiding voor het onderzoek van de CTIVD.