Gemeenten voelen zich gehoord door het kabinet

DEN HAAG (ANP) - "Prinsjesdag 2021 laat zien dat er door het demissionaire kabinet geluisterd is naar de zorgen van gemeenten." Met die woorden reageert de Haagse burgemeester Jan van Zanen op de miljoenennota. Dat doet hij namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarvan hij voorzitter is.

De VNG laat onder meer weten dat voor de tekorten in de jeugdzorg er volgend jaar 1,6 miljard euro naar gemeenten gaat. Daarnaast krijgen gemeenten 70 miljoen euro voor de energietransitie.

Wel vinden de gemeenten dat in de formatie goede afspraken gemaakt moeten worden voor de structurele financiële problemen waarmee ze kampen. Met het nieuwe kabinet moeten ook goede afspraken komen over andere grote uitdagingen waar de gemeenten voor staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de uitvoering van het Klimaatakkoord en de woningnood.

Ook wil de VNG dat behalve de 25 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor landelijke politieke partijen er 10 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor lokale politieke afdelingen. "Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 op komst is dit hét moment om de financiering gelijk te trekken."