‘Groei wereldbevolking gaat fors afnemen’

WASHINGTON (ANP) - De wereldbevolking groeit aan het einde van de eeuw vrijwel niet meer. Dat komt onder meer omdat vrouwen dan gemiddeld minder kinderen krijgen, meldt onderzoekscentrum Pew Research in Washington. Dat analyseerde gegevens van de Verenigde Naties.

Wereldwijd zijn er in het jaar 2100 naar verwachting ongeveer 10,9 miljard mensen. De bevolking groeit dan nog maar met minder dan 0,1 procent per jaar. Dat percentage lag tussen 1950 en 2019 op 1 tot 2 procent per jaar. Het aantal mensen op aarde groeide in die periode van ongeveer 2,5 miljard naar ruim 7,7 miljard.

De bevolking van Europa piekt volgens Pew in het jaar 2021. Dan zijn er naar schatting zo'n 748 miljoen Europeanen. De onderzoekers verwachten dat alleen Afrika de rest van de eeuw een sterke bevolkingsgroei zal vertonen. "Tussen 2020 en 2100 neemt de bevolking van Afrika naar verwachting toe van 1,3 miljard naar 4,5 miljard".

De wereldbevolking wordt ook steeds ouder. De gemiddelde mens is in 2100 zo'n 42 jaar oud. Dat is nu nog 31 en was 24 in 1950.