GroenLinks wil opheldering minister De Jonge over desinformatie

DEN HAAG (ANP) - De GroenLinks-fractie van de Eerste Kamer wil opheldering van minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) over het onjuist informeren van de Eerste Kamer over de Omgevingswet. In antwoorden op Kamervragen in mei stelde De Jonge dat de oplevering van het - voor de uitvoering van de wet cruciale - Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) op schema lag. Dat bleek niet het geval, en het ministerie wist dat.

Eerste Kamerlid Saskia Kluit van GroenLinks noemt het "zorgwekkend" dat de Eerste Kamer onjuist is geïnformeerd door de minister. De fractie heeft maandag schriftelijke vragen gesteld; een ongebruikelijk stap voor de Eerste Kamer tijdens het reces.

Het is niet de eerste keer dat de Eerste Kamer onvolledig is geïnformeerd over de voortgang van de Omgevingswet, stelt Kluit. "Hoe kan de Eerste Kamer vertrouwen op de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie die de minister met ons deelt" wil de GroenLinks-senator onder meer weten.

Te rooskleurig beeld

Uit gespreksverslagen tussen softwareleveranciers en ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de Eerste Kamer een te rooskleurig beeld is voorgeschoteld over het DSO, hetgeen wordt beaamd door een ambtenaar van het ministerie. Dat meldt Binnenlands Bestuur op basis van documenten die het op basis van een beroep op de Wet op de open overheid heeft gekregen.

"Die brief van de minister suggereert dat het stabiel is (...) en op een aantal punten is dat gewoon niet zo", zegt een softwareleverancier in een van de gespreksverslagen waarover Binnenlands Bestuur schrijft. Hij heeft het over het DSO. Een ambtenaar erkent dit, maar zegt dat de beantwoording haastwerk was.

Zorgvuldig proces

Onzin, vindt senator Kluit. "Wij wilden als Eerste Kamer een zorgvuldig proces. Het was de minister die haast had." De Jonge wilde dat de Eerste Kamer voor 1 juli zou instemmen met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De senaat heeft medio juli tot een 'ja, mits' besloten. Een definitief ja hangt af van een oordeel van het Adviescollege ICT-toetsing en de uitkomsten van een door De Jonge toegezegde enquête onder toekomstige gebruikers; gemeenten en provincies.

Medio oktober moet het oordeel van het adviescollege er liggen als ook de resultaten van de enquête. De senaat zal naar verwachting in november de knoop doorhakken over de invoeringsdatum.

Uitstel

Onder meer GroenLinks en PvdA zijn tegen invoering per 2023 en willen uitstel. Het is ondoenlijk voor gemeenten en provincies om de komende tijd met twee scenario's te werken, zegt Kluit. Ze wil nu alsnog de juiste antwoorden over het DSO.

De Omgevingswet bundelt alle wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, waardoor het makkelijker is om een vergunning aan te vragen en deze sneller te kunnen verlenen.