Hamer: Kamer kan zelf nu al aan de slag met urgente zaken

DEN HAAG (ANP) - De Kamer hoeft niet op haar handen te zitten en te wachten tot er in het najaar een nieuw kabinet op het bordes staat. Dat zegt informateur Mariëtte Hamer in het formatiedebat. Met een aantal urgente zaken, waaronder 'nazorg' voor groepen in de samenleving die extra hard zijn geraakt door de crisis, kan de Kamer "eigenlijk morgen" al aan de slag. "Mij is ook opgevallen dat er nog veel geld - ik zeg het maar even onparlementair - op de plank ligt, dat benut kan worden."

Hamer noemde als voorbeeld hulp aan kinderen in armoede, mentale problemen bij verschillende groepen en steun aan bedrijven "die nog niet uit de ellende zijn". Ook is er veel "achterstallig onderhoud" bij gemeenten, omdat ze zich volledig op de coronacrisis hebben geconcentreerd de afgelopen tijd.

In haar eindverslag somt Hamer complexere onderwerpen op die ook op korte termijn aandacht verdienen, zoals de uitvoering van het klimaatvonnis, de "blijvende aanpak van de pandemie" en de vereenvoudiging of het afschaffen van het stelsel van toeslagen. Het is belangrijk dat de Kamer hier ook al over nadenkt, vindt Hamer.

Lijst

De informateur liet woensdag doorschemeren dat partijen wat haar betreft meer over de problemen moeten praten die de komende jaren in Nederland spelen. Zo ligt er nu al een lijst van "welke punten uitgewerkt zouden kunnen worden in een regeerakkoord", zegt Hamer. "Daar kunnen formerende partijen hun voordeel mee doen. Maar ik zou ook aan uw Kamer willen zeggen: u kunt daar uw voordeel mee doen. U had dat eigenlijk vandaag al kunnen doen om daar een debat over te voeren."

Het formatiedebat was erg fel en persoonlijk. Partijleiders verweten elkaar van alles, wat tot een verhit debat leidde.