Haven Rotterdam nog niet hersteld van coronacrisis

ROTTERDAM (ANP) - De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste jaarhelft van 2021 toegenomen. Toch is het niveau van voor de coronacrisis nog niet bereikt. De overslag bleef nog 4 procent achter op dezelfde periode in 2019.

Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 steeg de overslag met bijna 6 procent naar 231,6 miljoen ton. Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat het herstel van het overslagvolume aanhoudt in de tweede helft van het jaar. "Tegelijkertijd liggen er uitdagingen en onzekerheden, vooral over het verdere verloop van de pandemie", zo valt te lezen in een toelichting op de goederenoverslagcijfers.

Er was het afgelopen halfjaar veel vraag naar energiekolen voor stroomopwekking. Dat kwam volgens het Havenbedrijf door de opleving van de economie en de tegenvallende opwekking van stroom uit wind. "Hoge gasprijzen maakten dat energieopwekking met kolen concurrerend was, de gestegen prijzen voor CO2-uitstootrechten ten spijt." De kolenoverslag steeg met bijna 36 procent.

Vertragingen

Er werden in het eerste halfjaar 4,4 procent meer containers afgehandeld. Dat komt volgens het Havenbedrijf door de toegenomen vraag naar consumentengoederen. Dit, samen met verstoringen in de keten door onder andere de stremming van het Suezkanaal en de coronapandemie, zorgde wereldwijd voor vertragingen en hoge tarieven. "De afwikkeling van de containerstromen verliep in Rotterdam vrij goed", aldus het Havenbedrijf. Ook de brexit heeft in Rotterdam niet voor grote problemen gezorgd.

De omzet van het Havenbedrijf steeg met 7,5 procent naar 388 miljoen euro. Topman Allard Castelein is tevreden met de financiële resultaten. "Die stellen ons in staat om te blijven investeren in de haven van de toekomst, in de transitie naar schonere energie en in goede bereikbaarheid, zodat we onze klanten helpen om meer lading naar Rotterdam te halen." De winst steeg met 19 procent naar 117 miljoen euro.