Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt import ‘blauwe’ ammoniak

ROTTERDAM (ANP) - Het Havenbedrijf Rotterdam gaat onderzoeken hoe blauwe ammoniak kan worden geïmporteerd vanuit Noorwegen. Waterstof kan worden omgezet in ammoniak, dat veel makkelijker is te vervoeren. Deze ammoniak uit Noorwegen wordt gemaakt uit aardgas, waarbij de vrijgekomen CO2 wordt afgevangen en opgeslagen en wordt daarom 'blauw' genoemd. Ammoniak is ook een belangrijke grondstof voor de productie van kunstmest en voor de chemie.

"CO2-neutrale ammoniak is een van de meest veelbelovende brandstoffen om de scheepvaart CO2-neutraal te maken", aldus het Havenbedrijf. Voor de import van blauwe ammoniak gaat het Havenbedrijf samenwerken met het Noorse bedrijf Horisont Energi. De definitieve beslissing om te investeren wordt naar verwachting eind volgend jaar genomen. De ammoniak kan dan vanaf 2025 naar Rotterdam worden verscheept.

Eind vorige maand werd bekend dat het Havenbedrijf Rotterdam gaat kijken hoe het grootschalig waterstof kan importeren. Daarvoor werkt het samen met het Rotterdamse tankopslag- en transportbedrijf Koole Terminals en de Aziatische experts Mitsubishi en Chiyoda. Zij willen gezamenlijk waterstof importeren uit goedkopere landen om dit vervolgens in Europa te verkopen. De technologie die wordt onderzocht is het vervoeren van waterstof op basis van de stof methylcyclohexaan (MCH). De verwachting is dat het haalbaarheidsonderzoek een jaar duurt.

Het Havenbedrijf Rotterdam ziet veel mogelijkheden in waterstof als nieuwe energiebron en handelsproduct. "Wij verwachten dat waterstof de huidige positie van olie zal overnemen, als energiedrager en als grondstof voor de industrie", zei topman Allard Castelein eerder. Waterstof speelt in een klimaatneutrale toekomst onder meer een belangrijke rol omdat het als energiebron stabieler is dan bronnen die afhankelijk zijn van het weer.