Havisten en vwo’ers rapporteren meeste stress, vooral de meisjes

DEN HAAG (ANP) - Havo- en vwo-leerlingen zeggen het vaakst last te hebben van stress door school. Meisjes geven dit veel vaker aan dan jongens, zo wordt duidelijk uit een peiling van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder 51.000 scholieren.

In totaal zegt de helft van de middelbare scholieren die meededen aan de zogenoemde LAKS-monitor weleens stress te ervaren door school. Van de meisjes is dat 62 procent, van de jongens 37 procent. Het verschil tussen schooltypes is ook aanzienlijk. Van de vwo-leerlingen voelt 57 procent zich weleens gestrest door school, van de havo-leerlingen geldt dat voor 55 procent. Vmbo'ers rapporteerden juist veel minder vaak schoolgerelateerde stress: 38 procent.

Voor LAKS-voorzitter Iben Maas bevestigen deze cijfers signalen die al langer binnenkomen vanuit de achterban van de scholierenorganisatie. "Nu uit de monitor blijkt dat dat geldt voor ongeveer de helft van de leerlingen, mag het duidelijk zijn dat de urgentie om iets te doen aan de enorme prestatiedruk hoog is", zegt hij.

Pesten

Uit de monitor blijkt verder dat pesten een veelvoorkomend probleem blijft op scholen. Een op de drie scholieren gaf bij het invullen van de vragenlijst aan hier op een of andere manier last van te hebben gehad in de drie maanden daarvoor. Leerlingen op vmbo basis hebben bovengemiddeld veel te maken met pesten: 42 procent. Van diverse soorten pestgedrag wordt discriminatie het meest genoemd. Daar kreeg 1 op de 5 respondenten die last hadden van pestgedrag mee te maken. Van de gepeste groep gaf 17 procent aan dat een andere leerling hen expres lichamelijk pijn had gedaan in de drie maanden ervoor. Onlinepesten kwam relatief het minst voor, met een 'score' van 11 procent.

Een kleine meerderheid (54 procent) is tevreden over de manier waarop hun school pesten tegengaat. Een kwart is daar neutraal over, 21 procent vindt dat dit beter moet en vinkte "negatief" aan.

De scholieren die aan de monitor meewerkten, zitten op 82 middelbare scholen verspreid over het land. Als rapportcijfer gaven ze hun school gemiddeld een 6,8. Dat is ongeveer gelijk aan het cijfer in de vorige editie, toen scholen gemiddeld een 6,9 scoorden. Het LAKS ziet geen duidelijke aanwijzingen dat corona invloed heeft gehad op dit cijfer en is "blij dat leerlingen, ondanks de stress en zorgen die door de coronacrisis zijn ontstaan, toch nog steeds relatief tevreden zijn over hun scholen".