‘Historische klap voor transportsector door crisis’

AMSTERDAM (ANP) - De transportsector heeft dit jaar met een "historisch grote volumedaling" te maken. Het Economisch Bureau van ING stelt dat de sector dit jaar te maken krijgt met een krimp van 13,5 procent op jaarbasis. Vooral het personenvervoer gaat zwaar gebukt onder de crisis.

Volgens de ING-ramingen zal het personenvervoer over weg en spoor dit jaar 35 procent lager uitvallen. Als gevolg van aanhoudend thuiswerken en onderwijs op afstand, zal het ook enige tijd duren voordat het personenvervoer de klap te boven is. Het goederenvervoer moet het met 4,5 procent minder volume doen. De impact op het transport van goederen is minder sterk omdat na een stevig dip dit voorjaar ook sprake was van een fors herstel in de maanden daarna.

Verder stelt ING dat de impact voor de luchtvaartsector het grootst is dit jaar. Door beperkende maatregelen en terughoudendheid met reizen halveert het volume naar verwachting, ondanks uitbreiding van de diensten in de zomer. De luchtvrachtsector zorgt er deels voor dat de daling niet nog sterker is.

Herstel

De coronacrisis kent ook winnaars. Zo groeit het vervoer van post- en pakketten met 7 procent. Door de coronacrisis bestellen meer mensen online. De omzet van Nederlandse webwinkels steeg in het tweede kwartaal met 45 procent en vervoerde PostNL een kwart meer pakketten.

De teruggang van de wereldhandel zorgt dit jaar ook voor een stevige volumedaling in de scheepvaart van 7 procent. In de binnenvaart stapelen de problemen zich daarbij op. Naast de industriële productiedaling kampt die sector met een dalende vraag naar kolen. Verder doet het lage water het transport over de rivieren geen goed.

ING verwacht volgend jaar een herstel voor de sector van 2,5 procent. Het zal volgens de bank nog even duren alvorens de niveau's van vorig jaar weer zullen worden bereikt. Daarbij spelen verschillende zaken de sector parten, zoals de verwachte krimp in de bouw, het zwakke handelsklimaat en de onzekere toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk.