Honderden kansrijke asielzoekers naar kantoor in Zwolle

ZWOLLE (ANP) - Zwolle gaat ongeveer driehonderd vluchtelingen opvangen in een leegstaand kantoorgebouw. Het gaat om kansrijke asielzoekers en om statushouders, mensen die al te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven maar nog geen huis hebben. Het is de bedoeling dat de eerste mensen in het najaar naar het pand verhuizen en dat ze er tot vier jaar blijven wonen.

De gemeente Zwolle zegt dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om een noodopvang heeft gevraagd en om een locatie waar mensen langdurig kunnen blijven. Het kantoorgebouw is niet geschikt voor noodopvang, maar Zwolle zegt "wel mee te willen werken aan een regionaal centrum voor statushouders en vluchtelingen die perspectief hebben hier hun leven op te bouwen". Als zij andere opvangcentra verlaten, komt daar ruimte om mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel op te vangen.

Het kantoorpand staat aan de Meeuwenlaan in de wijk Kamperpoort, aan de A28 en naast de IJsselhallen. Het is de bedoeling dat het gebied over een paar jaar opnieuw ontwikkeld wordt.