Huishoudens blijven voorzichtig met het doen van uitgaven

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse huishoudens blijven voorzichtig met het doen van uitgaven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kromp de consumptie van huishoudens in maart met 0,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Een maand eerder was op jaarbasis nog sprake van een krimp met 11,6 procent. Daarbij moet worden aangetekend dat februari vorig jaar de laatste maand was voordat de coronacrisis een gat sloeg in de economie. Halverwege maart vorig jaar werden de eerste lockdownmaatregelen van kracht.

Verder speelt mee dat het sinds begin maart dit jaar weer mogelijk was om op afspraak te winkelen en naar de kapper te gaan. De bestedingen aan diensten, zoals het bezoek aan de kapper of een voetbalwedstrijd, maar ook aan telefoon- en internetabonnementen of verzekeringen daalden met 3 procent op jaarbasis. Een maand eerder was het verschil nog bijna 17 procent.

Duurzame goederen

Aan duurzame goederen als kleding, schoenen en elektrische apparaten werd in maart bijna 7 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat mensen aan het begin van de crisis de hand op de knip hielden. Daarnaast zorgde de beperkte winkelopening per 3 maart ervoor dat het uitgavenpatroon van huishoudens iets veranderde.

Verder merkt het CBS op dat er duidelijk werd gehamsterd in maart vorig jaar vanwege de grote onzekerheid. Dat resulteerde nu op jaarbasis in een daling van de uitgaven aan voedings- en genotsmiddelen. Verder stegen de uitgaven aan energie als gevolg van kouder weer dan in maart 2020.