Huishoudens iets voorzichtiger met doen van uitgaven

DEN HAAG (ANP) - Huishoudens zijn sinds het begin van de oorlog in Oekraïne iets voorzichtiger geworden met het doen van uitgaven. In maart was volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek sprake van een stijging van de consumptie met ruim 11 procent op jaarbasis. De vergelijking met een jaar eerder gaat evenwel mank vanwege de lockdowns die toen nog golden, waardoor het vaak niet mogelijk was om een kapper, een voetbalstadion of een restaurant te bezoeken. Op maandbasis was sprake van een kleine daling.

Deze daling heeft mogelijk te maken met de impact van de Russische inval in Oekraïne. Het CBS noemt geen reden voor de lagere groei.

Op jaarbasis namen de uitgaven met ruim 11 procent toe. Naast uitgaven buiten de deur, omdat dit weer kon, werd er ook meer geld besteed aan telefoon- en internetabonnementen in vergelijking met een jaar terug. Ook aan verzekeringen gaven huishoudens meer geld uit. Daarnaast vonden kleding, schoenen, elektrische apparaten en producten voor woninginrichting gretiger aftrek. Ook werd meer geld uitgegeven aan persoonlijke verzorgingsproducten dan in maart 2021.

Ook aan energie en brandstof waren huishoudens meer kwijt, maar daar stond tegenover dat er minder van werd gebruikt. Aan voedings- en genotsmiddelen gaven huishoudens in doorsnee ook minder uit.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?fda52e8. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.