Hulpverlener en pers mogen naar terroristisch gebied blijven gaan

DEN HAAG (ANP) - Hulpverleners en journalisten mogen voor hun werk in terroristisch gebied verblijven en ze hoeven daar ook niet vooraf toestemming of ontheffing voor te vragen. Voor hen komt een strafuitsluiting, schrijft demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus in een brief aan de Eerste Kamer.

In de senaat is een wetsvoorstel in behandeling die een verblijf in terroristisch gebied strafbaar stelt. Deze wet moet vooral terugkeerders uit jihadistisch gebied treffen voor alleen al hun verblijf daar. Nu kunnen terugkeerders uit Syrië alleen worden bestraft voor de misdaden die ze daar hebben gepleegd.

Grapperhaus had in het wetsvoorstel ook al een regeling gemaakt om hulpverleners en journalisten uit te sluiten van de strafbaarheid. Maar na kritiek van politici, media en hulpverleningsorganisaties heeft de minister nu besloten om hiervoor een apart wetsvoorstel te maken.

Onafhankelijkheid en neutraliteit

De beoogde strafbaarheid voor een verblijf mag volgens de minister niet verhinderen dat hulpverleners van een onafhankelijke hulporganisatie en journalisten of publicisten naar een door terroristische organisaties beheerst gebied kunnen afreizen om hun werk te doen. Met het nieuwe voorstel kan hun onafhankelijkheid en neutraliteit beter gewaarborgd worden. Die kunnen noodzakelijk zijn voor een goede en veilige uitoefening van hun werk, aldus Grapperhaus.

Als mensen vooraf toch meer rechtszekerheid willen of twijfelen of de uitsluitingsgrond ook voor hen geldt, dan kunnen zij volgens de minister nog gewoon gebruikmaken van de toestemmingsprocedure.