IEA: economisch herstel is onhoudbaar door groei CO2-uitstoot

PARIJS (ANP) - Het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis is door de grote toename van de uitstoot van broeikasgassen onhoudbaar. Als de wereld op het huidige pad verder gaat, wordt de opwarming van de aarde namelijk niet beperkt. Er moet volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) dan ook sneller een draai gemaakt worden naar groene en hernieuwbare energie. Dat zegt de organisatie, dat stelt dat de toename van de uitstoot van CO2 dit jaar de op een na grootste ooit wordt.

Er wordt momenteel wel meer uitgegeven aan hernieuwbare energie, maar het bedrag is maar goed voor 3 procent van alle uitgaven die overheden deden om hun economieën door de recessie heen te helpen.

Het energieagentschap ziet de laatste maanden wel een toename van de investeringen in hernieuwbare energie. Dat is echter bij lange na nog niet genoeg om de CO2-uitstoot terug te brengen. Bovendien worden die uitgaven grotendeels in rijke landen gedaan en niet in ontwikkelende economieën. IEA-directeur Fatih Birol spreekt dan ook van "een herstel dat gepaard gaat uit met een enorme groei in het gebruik van fossiele brandstoffen, terwijl bijna 80 procent van de wereldbevolking wordt achtergelaten op de weg naar een nieuwe en schonere economie".

Grote investeringen

Birol wil dat de leiders van de grootste economieën tijdens de aanstaande G20-top en de COP26-klimaattop in Glasgow laten zien dat ze bereid zijn om grote investeringen te doen in de vergroening van de energievoorziening wereldwijd. "Als dat niet lukt kan dat betekenen dat we geen manier meer hebben om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken", aldus de IEA-topman.

De IEA kwam vorig jaar met een rapport waarin het de wereld aanraadde om in drie jaar 1 biljoen dollar, zo'n 859 miljard euro, te investeren in groene energie. Tot nu toe is er zo'n 470 miljard euro toegezegd. Dat is wel 90 miljard dollar meer dan in juli, maar nog altijd maar zo'n 40 procent van wat er volgens de IEA nodig is.

Omdat de economie in veel landen heel hard groeide na corona was er veel energie nodig. Tegelijkertijd was de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas juist verlaagd tijdens de crisis en viel de opbrengst van schone energie uit met name windmolens in Europa dit jaar tegen. Dat leidde tot hoge prijzen voor olie en gas en daardoor keken ook veel landen weer naar kolen. Zo verhoogde China onlangs de productie van steenkool weer en liet het kolencentrales weer harder werken om aan de gestegen stroomvraag te voldoen.