‘Impact brexit op Amsterdam 1 miljard euro’

AMSTERDAM (ANP) - Als het Verenigd Koninkrijk met een harde brexit de Europese Unie verlaat, heeft dit op middellange termijn een negatief economisch effect op Amsterdam en regio van 1 miljard euro. Daarnaast zijn er gevolgen voor de dienstverlening, luchtvaart, investeringsstromen, het dataverkeer, de haven, EU-gesubsidieerde projecten en de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een analyse die Amsterdam vorig jaar heeft laten uitvoeren, zo staat in een brief van wethouder Economische Zaken Udo Kock aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Er zijn duizenden bedrijven in de metropoolregio Amsterdam die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer 18 procent van de economie in deze regio zal door een harde brexit, getroffen worden, aldus Kock.

De situatie biedt ook kansen voor Amsterdam. Op dit moment hebben ongeveer dertig bedrijven wegens de brexit gekozen om zich in de Amsterdamse regio te vestigen. Nog eens ongeveer honderd overwegen dit.

Bij een harde brexit, een uittreding zonder afspraken, mogen de ongeveer 15.000 Britse Amsterdammers, die voor de brexit op 29 maart rechtmatig in Nederland verblijven, in elk geval nog vijftien maanden in Nederland blijven.