Inflatie VS stijgt veel harder dan verwacht

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in de Verenigde Staten is in april veel harder gestegen dan verwacht, mede aangejaagd door het economisch herstel van de coronacrisis en de hogere grondstofprijzen. De stijgende inflatie kan de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, ertoe bewegen de rente sneller te gaan verhogen om oververhitting van de economie te voorkomen.

De inflatie ging met 0,8 procent omhoog in vergelijking met maart toen die met 0,6 procent steeg. Dat is de sterkste toename sinds 2009. Economen hadden in doorsnee gerekend op een stijging met 0,2 procent op maandbasis. Op jaarbasis sprongen de consumentenprijzen in 's werelds grootste economie met 4,2 procent omhoog. Een jaar eerder werd de inflatie juist nog sterk gedrukt door de coronacrisis waardoor de olieprijzen hard daalden en ook andere producten en diensten minder duur werden vanwege een zwakkere vraag.

Door het economisch herstel dankzij de enorme steunpakketten van de Amerikaanse overheid en de aantrekkende arbeidsmarkt worden ook de lonen gestuwd. Ook onderdelentekorten zorgen voor hogere kosten. Die kosten worden vervolgens doorberekend aan klanten en afnemers, wat ook zorgt voor een stijgende inflatie. De Fed heeft gezegd dat het effect van een hogere inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard is en dat vooralsnog niet wordt gemorreld aan het monetaire beleid.