Inspecties zien problemen jeugdgevangenissen verergeren

DEN HAAG (ANP) - De kwaliteit van justitiële inrichtingen voor jongeren is sinds deze zomer verder verslechterd, concluderen toezichthoudende inspecties na onderzoek. Dat komt vooral door een gebrek aan personeel.

Verschillende van deze jeugdgevangenissen hebben hun activiteitenprogramma’s, die jongeren moeten helpen bij hun terugkeer in de maatschappij, onlangs ingekort. "Maar jongeren moeten nu soms een groot deel van de dag op hun kamer blijven en daar ook eten zodat andere groepsgenoten bijvoorbeeld op begeleid verlof kunnen", meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Ook zijn er wachtlijsten om jongeren op de juiste afdeling te plaatsen en voor therapieën waardoor behandeling niet snel mogelijk is. "Daarbij is het trainingsaanbod voor het personeel versoberd en is er te weinig vast en vakbekwaam personeel", aldus de inspectie.

De instanties waarschuwden al eerder voor het personeelstekort bij de inrichtingen en het tekort aan plaatsen voor jongeren.