Jetten zet groene subsidie stop wegens malafide adviseurs

DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Rob Jetten schort de subsidie op waarmee ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) advies kunnen vragen over verduurzaming. De subsidie heeft niet het gewenste effect en ondernemers klagen over malafide adviseurs.

Bij uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn signalen binnengekomen van adviseurs die "misleidende verkooptechnieken gebruiken, mkb’ers onder druk zetten om van hun diensten gebruik te maken, onterecht voorspiegelen dat die diensten gratis zijn en adviezen met weinig toegevoegde waarde leveren", aldus Jetten. Adviseurs zouden zich zelfs voordoen als werknemers van de RVO en ondernemers wordt voorgespiegeld dat het energieadvies verplicht is.

In het beste geval gaat de subsidie in het najaar weer open. Deze zomer gaat Jetten kijken hoe de subsidieregeling kan worden aangepast. Er komen waarschijnlijk strengere eisen aan adviseurs en de ondersteuning. Wel moet de regeling laagdrempelig blijven voor ondernemers, benadrukt de bewindsman. Voor adviezen die vóór 14 juli zijn ingewonnen kan nog subsidie worden aangevraagd, aldus Jetten.

Met de Subsidie Verduurzaming MKB (SVM) kunnen mkb'ers subsidie krijgen waarmee ze 80 procent van de kosten dekken voor "advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen". Een ondernemer kan maximaal 2500 euro aan subsidie ontvangen.

De subsidiepot bedroeg bij openstelling op 1 oktober vorig jaar dik 28 miljoen euro. Daarvan is nog 20 miljoen euro over. Een aantal aanvragen is nog in behandeling.