Jongeren kiezen Labour, ouderen voor Tories

LONDEN (ANP) - De scheidslijn in de Britse politiek tussen de nu zegevierende Conservatieven en de verliezende partij Labour verdeelt ook leeftijdsgroepen.

Twee derde van de jongeren tot 24 jaar zei in een onderzoek van ICM Research vorige week voor Labour te zullen stemmen, terwijl slechts 17 procent de partij van premier Boris Johnson steunde. Onder kiezers tussen de 25 en 34 jaar wilde 50 procent een stem uitbrengen voor Labour.

Boven de 35 jaar verschuift het voordeel naar de Conservatieven. De steun voor Tories en Labour is onder mensen van 35 tot 44 nog min of meer gelijk (38 en 37 procent). In de volgende leeftijdgroepen winnen de Conservatieven geleidelijk aan steun. In de groep 55-64-jarigen stemde de helft voor Johnsons partij en die steun groeit onder 75-plussers zelfs naar 70 procent.