Kabinet is ‘waakzaam’ en stemt niet mee over EU-geld Hongarije

DEN HAAG (ANP) - Nederland zal zich onthouden van stemmen over geld uit het Europese coronaherstelfonds voor Hongarije. Minister Sigrid Kaag van Financiën voelt "enorme steun" in de Kamer voor de opstelling van het kabinet. Hongarije voldoet technisch gezien aan de voorwaarden, maar het kabinet vertrouwt er bepaald niet blind op dat het land zijn beloftes nakomt. "Gelet op alles wat er speelt, de situatie in het land zelf en de houding van de regering, vinden wij het waakzaam en belangrijk voor een land als Nederland om dat signaal af te blijven geven: eerst zien dan geloven", zegt Kaag.

Hoewel de Europese Commissie het door Hongarije ingediende plan goedkeurt, worden de 5,8 miljard euro voorlopig nog niet uitgekeerd. Hongarije moet eerst een lange lijst maatregelen treffen om de rechtsstaat te herstellen en corruptie tegen te gaan. Brussel ligt al langer in de clinch met Hongarije over de rechtsstaat en financiële misstanden. Het land ligt ook vaak dwars in Europees verband. Ook Kaag zegt in debat met de Tweede Kamer dat er een "grote veranderslag" nodig is, die vooralsnog uitblijft. "De tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat zijn heel ernstig", aldus de bewindsvrouw. "En Hongarije heeft als land gewoon een slecht reputatie als het gaat om opvolging of naleving van maatregelen."

In een eerdere brief aan de Kamer erkent Kaag dat het herstelfonds "geen rechtsstaatinstrument is", maar Nederland wil wel een signaal afgeven. Veel partijen in de Tweede Kamer toonden donderdag in debat begrip voor die houding.