Kabinet raamt begrotingstekort dit jaar op 68 miljard euro

DEN HAAG (ANP) - Het tekort op de rijksbegroting loopt dit jaar volgens een eerste raming van het kabinet op tot 68 miljard euro. Dat is fors minder dan de 92 miljard euro die minister Wopke Hoekstra (Financiën) voorspelde bij het verschijnen van de voorjaarsnota eind april.

Dat was "een hele grove inschatting", zegt hij nu. Er lag geen macro-economische raming van het Centraal Planbureau (CPB) aan ten grondslag en de schatting was niet doorgerekend.