Kabinet wil een bibliotheek in elke gemeente verplichten

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) wil elke gemeente verplichten een volwaardige bibliotheek te hebben. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat de bewindsvrouw hier een wet voor indienen, schrijft ze in een Kamerbrief. Dat raakt de vijftien gemeenten die volgens de laatste cijfers helemaal geen bibliotheek hebben of één die niet aan alle kwaliteitseisen voldoet. Om ervoor te zorgen dat de bibliotheken op orde zijn, krijgen gemeenten jaarlijks 58,7 miljoen euro extra vanaf 2025.

Nederland telt ruim 700 bibliotheekvestigingen, blijkt uit cijfers uit 2021 die zijn verzameld door de Koninklijke Bibliotheek (KB). Toch zijn er vijftien gemeenten die niet een volwaardige bibliotheek hebben volgens de definitie in de Bibliotheekwet. Hier zitten gemeenten bij waar bijvoorbeeld alleen een zelfbedienings- of afhaalpunt of een bibliobus is, zoals in Albrandswaard (Zuid-Holland) en Mook en Middelaar (Limburg).

Een motie van Mohammed Mohandis (PVDA), Lucille Werner (CDA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) die verzoekt dat elke gemeente een bibliotheek krijgt, werd afgelopen zomer gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. Hier wordt nu dus uitvoering aan gegeven.

Essentiële voorziening

Mohandis juicht de aankondiging van het kabinet toe, zegt hij ook namens Werner en Westerveld. "Een bibliotheek is een essentiële voorziening die in elke gemeente hoort. Mensen ontmoeten elkaar, er wordt iets aan laaggeletterdheid gedaan, er wordt huiswerk gemaakt en zo kan ik nog wel even doorgaan."

Gemeenten krijgen komend jaar alvast 29,7 miljoen euro erbij voor de bibliotheken. Dat wordt stapsgewijs opgebouwd tot het eerdergenoemde bedrag in 2025. Dan gaat ook de zorgplicht in, wat dus betekent dat elke gemeente een deugdelijke bibliotheek moet krijgen. Op dit moment hebben alle bibliotheken samen jaarlijks 450 miljoen euro te besteden. Dat is voor het grootste deel geld dat ze krijgen via gemeenten.