Kamer: kopstuk NPO mag niet meer verdienen dan minister

De hele Tweede Kamer wil dat het kabinet ervoor zorgt dat kopstukken bij de publieke omroep niet meer verdienen dan een minister. De SP heeft hiertoe opgeroepen in een motie en die is gesteund door alle twintig fracties. Het stuit de partij tegen de borst dat presentatoren vaak via productiebedrijven veel meer verdienen dan deze ministersnorm van rond de 220.000 euro.

Topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector - en dus ook bij de NPO - mogen in Nederland niet meer verdienen dan een minister. Dit jaar gaat het om 216.000 euro en volgend jaar om 223.000 euro. Het leidt al jarenlang tot discussie dat sommige presentatoren bij de publieke omroep hierboven zitten, bijvoorbeeld omdat ze worden betaald door productiebedrijven die zijn ingehuurd door omroepen.

SP-Kamerlid Peter Kwint verzoekt het kabinet in de Kamerbreed gesteunde motie om "er nu eindelijk zorg voor te dragen dat geen enkel kopstuk van de publieke omroep direct dan wel indirect, bijvoorbeeld via buitenproducenten, meer aan de NPO verdient dan de geldende ministersnorm".

Uslu

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) heeft zich vorige week tegen deze motie uitgesproken, omdat omroepen zich volgens haar al inspannen om de salarissen onder de geldende norm te houden. Bovendien wil ze het onderzoek afwachten dat het Commissariaat voor de Media doet naar financiële omzeilingsconstructies bij de NPO.

"Het gaat niet makkelijk zijn" om de motie uit te voeren volgens Kwint. "Daar ben ik me van bewust, maar al het andere werkt ook niet", aldus het Kamerlid. "Elke keer codes en afspraken en je hoort steeds weer de verhalen over hoe deze omzeild worden."

In de Kamer was er ook steun voor een motie van de PvdA die de staatssecretaris verzoekt om samen met de NPO en de omroepen een norm af te spreken voor het percentage vaste contracten bij programmamakers.

Transparantieregister

Het plan van de VVD om een transparantieregister bij te houden over de uitgaven van de NPO haalde net geen meerderheid. De liberalen werden gesteund door een groot deel van de oppositie, maar niet door PvdA, GroenLinks en SP en de coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie. In zo'n register zou per radio- of tv-programma moeten worden vermeld hoeveel geld wordt uitgegeven en waaraan precies.

Sjoerd Sjoerdsma van D66 zegt hierover dat hij wel voor transparantie is over het percentage van het NPO-geld dat naar journalistiek gaat en over de salarissen. Maar hij ziet het nut niet van verantwoording op programmaniveau. "Het wordt wel heel erg sturen op detailniveau", vindt ook Kwint van de SP.