Kamer: Stapelen overheidsboetes snel stoppen

DEN HAAG (ANP) - Er moet snel een einde komen aan het opeenstapelen van overheidsboetes bij mensen met problematische schulden. De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) daar meer haast mee maakt. In het regeerakkoord is afgesproken dat de overheid ophoudt met het fors verhogen van bijvoorbeeld niet betaalde verkeersboetes voor huishoudens die toch al financieel in de knel zitten. Maar de regeringspartijen D66 en CDA en een deel van de oppositie vinden dat het te lang duurt.

Van Ark wil weliswaar het regeerakkoord uitvoeren, maar wel geleidelijk. Zij wil het vanaf volgend jaar makkelijker maken voor mensen die een boete niet kunnen voldoen om een betalingsregeling te treffen, waardoor dat in termijnen kan gebeuren. Voor D66-Kamerlid Rens Raemakers is dat ,,onvoldoende''. Hij wil een motie indienen om Van Ark tot meer tempo te dwingen.

0 Reacties Doe mee met de discussie →