Kamer wil duidelijkere regels tegen overlast door deelscooters

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer vindt dat de overheid gemeenten moet helpen met de bestrijding van overlast door deelscooters. Het kabinet moet met de gemeenten eenduidige regels bedenken, zo staat in een motie van ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf en VVD'er Daniel Koerhuis.

De deelscooters zijn "in toenemende mate een grote bron van overlast", staat in de motie. "Ze zijn niet duurzaam, concurreren met de fiets, leiden tot verkeersonveiligheid en worden overal op straat, zelfs op blindengeleidestroken, geparkeerd", zei Van der Graaf hierover in het parlement. Ze merkte daarbij ook op dat het eigenlijk geen deel- maar huurscooters zijn, omdat je ervoor moet betalen.

Gemeenten "worstelen" met de overlast, vindt de Kamer. Ze proberen die nu te bestrijden met lokale regels (de APV), vergunningen, afspraken met de verhuurders en "pogingen tot het heffen" van belastingen voor het parkeren op straat.

Handelingskader

Het kabinet moet daarom kijken of er met gemeente "een handelingskader" gemaakt kan worden, om gemeenten houvast te geven. Misschien moeten wetten en regels aangescherpt worden, aldus de motie. In ieder geval zou de Kamer graag zien dat de regels eenduidiger worden.

Van der Graaf en Koerhuis dienen hun motie in tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die gepland staat voor donderdagavond. Ze zeggen dat een meerderheid er al steun voor heeft uitgesproken.