Kamer wil meer weten over modernisering kernwapens in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Er moet meer openheid komen over de modernisering van de kernwapens die in Nederland liggen, vindt de Tweede Kamer. Officieel is het nooit bevestigd, maar het is een publiek geheim dat op vliegbasis Volkel Amerikaanse kernwapens liggen.

Die kernwapens worden gemoderniseerd. De Kamer nam een motie van Jasper van Dijk (SP) aan waarin wordt gevraagd haar "te informeren over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en over de modernisering van kernwapens in Nederland".

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) had motie ontraden. Hij zei eerder dat het kabinet "op grond van bondgenootschappelijke en juridisch bindende afspraken geen mededelingen (kan) doen over aantallen en locaties van kernwapens in Europa".

De Kamer heeft al vaker aangedrongen op openheid over nucleaire wapens, maar dat leverde weinig op. Twee jaar geleden leek de NAVO de aanwezigheid van de wapens indirect te bevestigen. Het bondgenootschap meldde toen dat NAVO-topman Jens Stoltenberg op vliegbasis Volkel bij een "nucleaire oefening" aanwezig was geweest.