Kerkbezoek start langzaam op na versoepeling regels

CORONAVIRUS

DEN HAAG (ANP) - Een aantal kerken houdt deze maandag, tweede pinksterdag, een eredienst met publiek. Per 1 juni zijn de coronamaatregelen van het kabinet versoepeld. Reden voor de kerken de deuren weer te openen. Niet meer dan dertig mensen mogen een dienst bijwonen. Dat was sinds het begin van de corona-uitbraak feitelijk al zo, maar de meeste gebedshuizen kozen ervoor onlinediensten zonder publiek te houden, om besmetting te voorkomen.

Over een maand wordt het aantal bezoekers opgeschroefd naar maximaal honderd. Voorwaarde blijft wel dat het aantal nieuwe besmettingen niet sterk toeneemt.

Uit een kleine rondgang blijkt overigens dat maar weinig kerkgebouwen maandag al open zullen gaan voor een eredienst. De meeste kerkgemeenschappen doen dat pas zondag. Een aantal wacht tot 1 juli, dan mogen ze meer gelovigen toelaten en hebben ze nog wat langer de tijd om aan de strenge coronamaatregelen te voldoen. Zo is samenzang vanwege het besmettingsgevaar niet toegestaan.

Wie niet kan of wil komen, kan de eredienst in de meeste gevallen nog steeds via internet volgen. De onlinediensten en die via de traditionele kerktelefoon trekken al weken veel publiek.

"Behoedzaam vieren van geloof, is het nieuwe uitgangspunt", zo wordt het genoemd in een vrijdag uitgegeven verklaring van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Boeddhistische Unie en de Hindoeraad.

Na lange tijd zullen op zondagochtenden de kerkklokken weer luiden. Op sommige plaatsen dus deze tweede pinksterdag al: dan wordt een dienst gehouden om de uitstorting van de Heilige Geest te herdenken, het begin van de christelijke kerk.