Kleine en middelgrote bedrijven hebben vaker lening nodig

DEN HAAG (ANP) - Het aantal bedrijven met financiële problemen is het afgelopen jaar flink toegenomen, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim de helft van de ondernemers geeft aan dat de hoge kosten hen hebben belemmerd in de bedrijfsvoering, een stijging van bijna 20 procentpunt. Die ontwikkeling leidt bij kleine en middelgrote bedrijven tot een grotere behoefte aan leningen.

Vooral bedrijven met tussen de vijftig en 250 medewerkers hadden in de meetperiode van juli 2021 tot juli 2022 last van de fors gestegen kosten. 68 procent gaf toen aan deze als belemmerend te ervaren, tegenover 43 procent een jaar eerder. Mkb’ers kregen, net als de rest van Nederland, te maken met een flinke stijging van de energiekosten en de gestegen prijzen van andere producten. De bedrijven werden daar niet meteen voor gecompenseerd.

Ruim een op de vijf bedrijven met tussen de tien en 250 werknemers had behoefte aan een lening. Dat is een flinke stijging vergeleken met een jaar eerder. Maar voor het hele mkb nam de financieringsbehoefte juist licht af. Dat kwam doordat microbedrijven (met tussen de twee en negen werknemers) minder behoefte hadden aan een lening.

Vooral voor het uitbreiden van een bedrijf en de financiering van voorraden waren ondernemers op zoek naar leningen.