Klimaatpanel VN begint aan marathonsessie over belangrijk rapport

BERLIJN (ANP) - Leden van het VN-klimaatpanel IPCC zijn begonnen aan een lange vergadering over hun volgende rapport. Daarin gaan de klimaatwetenschappers uitgebreid in op de gevolgen van klimaatverandering, onze kwetsbaarheid daarvoor en de manieren waarop de mensheid zich op de opwarming kan aanpassen. Wetenschappelijke kennis over de impact van klimaatverandering is "absoluut essentieel" om "een planeet zonder vervuiling" dichterbij te brengen, zei chef van het VN-milieubureau (UNEP) Inger Andersen tijdens de openingsceremonie.

Het werk van de zogeheten werkgroep II moet uitmonden in een van de belangrijkste klimaatrapporten van dit jaar. De Duitse minister van Onderwijs en Wetenschap, Bettina Stark-Watzinger, beaamde het belang ervan tijdens de opening. "De rapporten van het IPCC zijn onze gouden standaard", zei ze. "We vertrouwen er allemaal op."

Tijdens de opening benadrukte de baas van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), Petteri Taalas, nog eens hoe belangrijk het is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graad ten opzichte van de tijd voor de industrialisatie. Volgens hem hangt het behalen van dat doel aan een zijden draadje.

Publicatie

Taalas hoopt voor de volgende klimaattop, die in november in Egypte wordt gehouden, op hogere ambities om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Die uitstoot is "onmiskenbaar" de hoofdoorzaak van de opwarming van de aarde, stelde het IPCC vorige zomer al vast.

De besprekingen worden vanwege de coronapandemie online gehouden en duren nog tot en met 25 februari. Het rapport wordt naar verwachting gepubliceerd op de 28e. Aan de besprekingen doen ook vertegenwoordigers van regeringen mee. Zij bespreken met de klimaatwetenschappers de samenvatting voor beleidsmakers, waarin de belangrijkste conclusies van het uitgebreide rapport worden samengevat. De tekst wordt zin voor zin besproken en de wetenschappers hebben altijd het laatste woord. Door deze werkwijze verbinden regeringen zich aan de inhoud van IPCC-rapporten.

Aan de invloedrijke rapporten van het IPCC schrijven honderden klimaatexperts van over de hele wereld mee. Het laatste rapport, dat vorige zomer verscheen, beschreef op alarmerende wijze hoe snel de klimaatverandering zich inmiddels voltrekt. In de komende 20 jaar kan de grens van 1,5 graad opwarming worden bereikt. Door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen heeft de mens de temperatuur op aarde volgens het IPCC al gemiddeld met 1,1 graad doen stijgen.