Klimaatvragen stuwen omzet adviesbureau Royal HaskoningDHV

AMERSFOORT (ANP) - Ingenieurs- en adviesbureau Royal HaskoningDHV heeft vorig jaar goede zaken gedaan met adviezen over klimaatverandering. Ook de sterk gestegen energieprijzen leverden het bedrijf uit Amersfoort meer opdrachten op, waardoor het een hogere omzet boekte. Maar hogere kosten zetten de winst wel onder druk. Daarom blijft het bedrijf "kritisch" kijken naar manieren om de kosten te verlagen met automatisering.

De totale opbrengsten stegen tot 699 miljoen euro. Als overnames van andere bedrijven niet worden meegerekend, groeide de omzet met 10 procent. Daarbij wijst het bedrijf op de "talloze projecten" voor Royal HaskoningDHV die verband hielden met de strijd tegen klimaatverandering, aanpassing aan hogere temperaturen en de overgang van fossiele naar schonere brandstoffen. Daarnaast kreeg het bedrijf veel opdrachten rond logistieke vraagstukken.

De nettowinst daalde tot 13,7 miljoen euro, tegenover 15,2 miljoen euro in 2021. Dat komt onder andere door hogere investeringen in software en een eenmalige uitkering om werknemers te compenseren voor de sterk gestegen prijzen.

Daarnaast nam Royal HaskoningDHV een adviesbureau voor logistiek en distributie over. Ook kostte de verbouwing van een nieuw kantoor op de campus van de TU Delft veel geld en moest het bedrijf meer geld vrijhouden voor de dagelijkse financiële verplichtingen. Dat zorgde ervoor dat de vrije kasstroom, dus hoeveel geld er daadwerkelijk binnenkomt of wegvloeit bij een bedrijf, 28,4 miljoen euro negatief was.