Klimaatwetenschap wil krachten bundelen om samenleving te helpen

DEN HAAG (ANP) - Om klimaatverandering het hoofd te bieden, zal ook de wetenschap moeten veranderen. Klimaatwetenschappers moeten hun krachten bundelen om de maatschappij te helpen klimaatneutraal te worden en beter voorbereid te zijn op alle gevolgen van klimaatverandering. Met dat advies komt een taskforce die is ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en wetenschapsfinancier NWO. De instanties reageren positief op het voorstel en werken aan de oprichting van een nieuwe instantie die de samenwerking moet vormgeven.

De groep wetenschappers onder leiding van klimaatonderzoeker Heleen de Coninck, die verbonden is aan de TU Eindhoven en de Radboud Universiteit Nijmegen, vindt dat de wetenschap zich "dienstbaarder moet opstellen" en sneller concrete resultaten moet leveren waar de samenleving iets aan heeft. Daarvoor is "verregaande samenwerking" nodig in plaats van concurrentie, leggen ze uit in een rapport.

Hiermee moet het nieuw op te richten Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) zich gaan bezighouden. Het KIN moet een centrum krijgen dat de onderzoeken coördineert. Hieraan verbonden moet er een nationaal onderzoeksprogramma komen om het klimaatgerelateerde onderzoek in Nederland te "verbinden, verdiepen en verbreden" en de verduurzaming van Nederland te versnellen.

Klimaatdoelen

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen volstaat de huidige kennis, aldus de wetenschappers. "Maar er is wezenlijk nieuwe kennis nodig over hoe we rond 2050 een klimaatneutrale samenleving kunnen realiseren, in een mogelijk sneller veranderend klimaat."

De onderzoekers noemen klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van onze samenleving. "De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds zichtbaarder, ook in Nederland", schrijven ze met verwijzing naar het internationale klimaatpanel IPCC, dat het inmiddels "onmiskenbaar" noemt dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door menselijk handelen.