KNVB voegt label Veilig Sociaal Klimaat toe aan licentie-eisen

ZEIST (ANP) - De Nederlandse voetbalbond KNVB voegt het label Veilig Sociaal Klimaat aan de licentie-eisen voor clubs uit het betaalde voetbal. Dit label, ontwikkeld door de Nederlandse certificeringsspecialist Kiwa, is een hulpmiddel bij het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, racisme en discriminatie binnen een sportomgeving.

In de Eredivisie gaat hier dit seizoen al mee gewerkt worden. De Keuken Kampioen Divisie volgt met ingang van het volgende seizoen. Vanuit een onafhankelijke meting door Kiwa worden eventuele onvolkomenheden gerapporteerd aan de licentiecommissie van de KNVB. Waar nodig zet die dan met de clubs een stappenplan op ter verbetering van de situatie.

De inzet voor een veilig sociaal klimaat was al onderdeel van het licentiepakket, maar met de toevoeging van het label wordt een op de sportsector toegespitst instrument geboden om dit beter in de praktijk te brengen, meldt de bond. "De invoering van het label moet dan ook helpen bij een systematische aanpak van alle vormen van grensoverschrijdend gedrag in het betaald voetbal, gekoppeld aan een onafhankelijke meting. Deze aanpak geldt voor alle geledingen van een club: van het eerste elftal, de voetbalacademie en de vrouwenafdeling tot aan kantoormedewerkers", aldus de KNVB.

Absoluut noodzakelijk

"Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag vinden wij erg belangrijk en mede daarom bestaat daarover ook een licentie-eis", zegt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. "Op deze manier leren clubs om signalen van grensoverschrijdend gedrag beter te herkennen en om betrokken mensen vanuit een melding beter te kunnen begeleiden. Het is absoluut noodzakelijk dat er in het betaald voetbal een veilige omgeving is, voor iedereen die er werkt."

Het label werkt met drie pijlers. Zo moeten alle werknemers van een club terecht kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon, moet elke medewerker bekend zijn met de principes van een veilig sociaal klimaat en moeten zij grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen. Medewerkers van BVO's die met jeugd werken, moeten tevens in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Clubs moeten bovendien een stappenplan hebben om betrokken mensen te kunnen begeleiden wanneer er misstanden worden gemeld en om als organisatie het veilig sociaal klimaat te verbeteren.